Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl židům, kteří v něho uvěřili: „Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.“ Namítli mu: „Jsme potomci Abrahámovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak ty můžeš říci: `Stanete se svobodnými'?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, syn zůstává navždy. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomci Abrahámovi, ale ukládáte mi o život, protože mé slovo se u vás neuchytí. Já mluvím, co jsem viděl u svého Otce, a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce.“ Řekli mu na to: „Náš otec je Abrahám.“ Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli děti Abrahámovy, konali byste skutky jako Abrahám. Nyní však mě chcete zabít – toho, kdo vám mluvil pravdu, kterou slyšel od Boha. Tak Abrahám nejednal. Vy konáte skutky vašeho otce.“ Odpověděli mu: „My jsme se nenarodili ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha.“ Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším otcem Bůh, milovali byste mě, vždyť já jsem vyšel od Boha a od něho přicházím. Nepřišel jsem totiž sám od sebe, ale on mě poslal.“

K rozjímání 

Zamyšlení: Ježíš říká: "Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal." A proto se nebál říci pravdu, ačkoli přijmout ji bylo jakkoliv těžké. Ani my nebloudíme po světě jen tak bezcílně, i my jsme posláni. Především jsme posláni žít ve svobodě. Přijmout pravdu o sobě a své slabosti je někdy velmi obtížné. Tím více, že svojí slabostí zraňujeme sebe i druhé. Ale Bůh je ten, který vše může, ten, který už všechny naše slabosti dávno překonal, ten, se kterým pravda nebolí. Pokud žijeme ve vědomí, že jsme Boží děti a že Bůh je stále s námi, žádné pravdy se nemusíme bát. On všechno proměňuje na dobré. Pokud jsme selhali, odevzdejme mu to a nechme ho proměňovat náš život na ráj a nechme ho proměňovat nás na posly jeho svaté pravdy.

 

Plug and Pray: Drahý Bože, odevzdávám ti všechny slabosti, které mě svazují. Ty je, prosím, vezmi a proměň na něco krásného a plodného. Dej mi uvěřit, že v tobě mohu být navěky svobodný, že už nemusím být otrokem svého těla ani svého ducha, že mohu být plný tebe - dokonalé lásky a pravdy. Amen.

 

V akci: Možná se s něčím už déle trápíš a nedaří se ti zlepšit se. Možná ses snažil zvládnout problém svými silami. Pozvi Boha dnes speciálně do boje s nějakou svou slabostí a nezapomeň oslavit každé malé vítězství, které ti dodnes pomohl vybojovat.

dnešní zamyšlení poskytl P.Jiří Orság,kaplan v KM u Sv.Mořice