O místu:

Nejbližší události v místě (rozmezí od 22.5. do 1.6.2024)

Den Čas Druh intence
pátek
24.5.
16:30 Adorace

ADORACE

17:10 Mše svatá Za zemřelé Anežku a Františka Řihákovi a pro ostatní živé příbuzenstvo prosíme o ochranu Panny Marie.
sobota
25.5.
09:30 Akce
neděle
26.5.
09:15 Mše svatá Za Miroslava Baču, syna Martina, dvoje rodiče a za duše v očistci. S prosbou ochrany Panny Marie za celou živou rodinu.
pondělí
27.5.
17:10 Mše svatá Za + rodinu Vajdovu a duše v očistci. Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví.
úterý
28.5.
08:00 Mše svatá ( volná intence )
pátek
31.5.
16:30 Adorace

ADORACE

17:10 Mše svatá Za živé i † farníky našich farností
sobota
1.6.
07:30 Mše svatá

Na smír NSJ a NSPM + růženec + rozjímání

Sdílejte info