O místu:

Nejbližší události v místě (rozmezí od 30.11. do 10.12.2023)

Den Čas Druh intence
pátek
1.12.
16:30 Mše svatá

ADORACE

17:10 Mše svatá

Za + Josefa Sedláře, syna Petra, + rodinu a duše v očistci s prosbou o dar zdraví a ochranu P. Marie pro celou živou rodinu.

sobota
2.12.
07:30 Mše svatá

Na smír NSJ a NSPM + růženec + rozjímání

neděle
3.12.
08:00 Mše svatá Za zemřelého pana Františka Šimčíka a živou rodinu
pondělí
4.12.
17:10 Mše svatá Za + Jaroslava a Marii Smýkalovy, Františka Tobolíka a ochranu Boží pro celou rodinu
úterý
5.12.
06:30 Mše svatá Za + rodiče Květoslavu a Františka Zapletalovy a ochranu P.Marie pro živé rodiny a duše v očistci.
pátek
8.12.
17:10 Mše svatá Za živou a zemřelou rodinu Janálovu a dar zdraví.
neděle
10.12.
08:00 Mše svatá Za zemřelého Antonína Kutru, prarodiče Kutrovy, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.

Sdílejte info