Pastorační plán 2024

Pastorační plán 2024

 

Leden:

6.1.    Tříkrálová sbírka

 

Únor:

9.2.    Adorační den naší farnosti

14.2.  Popeleční středa

          Křížové cesty v době postní

          Promítání na faře v době postní

 

Březen:

10.3.   Misijní koláč

23.3.   Pletení tatarů + barvení vajíček pro děti

24.3.   Květná neděle

28.3.   Zelený čtvrtek

29.3.   Velký pátek

30.3.   Bílá sobota

31.3.   Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 8.00, při mši svaté žehnání pokrmů

 

Duben:

7.4.    Neděle Božího milosrdenství

27.4.  Pouť rodin v Kroměříži

27.4.  Pouť hasičů na Svatém Hostýně

 

Květen:

Pouť ke sv. Florianu - Horní Lapač (4.5. v 15.00), Racková (5.5. v 15.00)

16.5.   Mše sv. u kapličky Jana Nepomuckého v 18.00

17.5.   Posezení pro farníky

19.5.   Slavnost Seslání Ducha Svatého

26.5.   První svaté přijímání, Slavnost Nejsvětější Trojice

30.5.   Slavnost Těla a Krve Páně

           Májové pobožnosti

           Generální úklid kostela před 1. sv. přijímáním

 

Červen:

21.6.   Tábor pro děti na konci školního roku

           Farní pouť na Svatý Hostýn

 

Červenec - Srpen:

11.8.   Svatovavřinecké hody

 

Září:

1.9.    Žehnání aktovek

22.9.  Poděkování za úrodu

28.9.  Svátek sv. Václava

 

Říjen:

20.10.  Misijní neděle, misijní koláč

25.10.  Výročí posvěcení kostela

            Mše sv. za členy živého růžence

 

Listopad:

1.11.   Slavnost Všech svatých

2.11.   Památka všech zemřelých

3.11.   Dušičková pobožnost na hřbitově

24.11.  Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Prosinec:

1.12.   1. neděle adventní, svěcení adventních věnců

           Rorátní mše svaté v době adventní

6.12.    Návštěva sv. Mikuláše

24.12.  Dětská mše svatá

25.12.  Slavnost Narození Páně

26.12.  Svátek sv. Štěpána

29.12.  Svátek sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa

31.12.  Děkovná mše svatá za uplynulý rok