Tweety sv.Otce

Tweety sv.Otce

2o23

 

19.1. 

Skrze modlitbu přichází Slovo Boží, aby přebývalo v nás a my zůstáváme v něm. Slovo inspiruje dobré úmysly, podporuje jednání. Dodává nám sílu a klid. Když jsme zmateni, uklidňuje to srdce důvěrou a láskou, která ho                    chrání před útoky zlého.

 

20.1.   

Vážení mladí, blížíme se ke Světovému dni mládeže a již se zaregistrovalo 400 000 mladých lidí. Doufejme, že ostatní budou následovat váš příklad! Připravte se otevřít obzory, otevřít svá srdce!  ​​                                                            https://t.co/48OqkO6YzE

Boží slovo nás nutí vyjít ze sebe, abychom se setkali se svými bratry a sestrami pouze s jemnou silou osvobozující Boží lásky.

 

 

21.1.   

Kéž nás Duch svatý vede k tomu, abychom stále více vítali Písmo svaté jako lampu, která vrhá světlo na kroky našeho každodenního života. #Slovo Boha

 

22.1.   

Výzva k následování Ježíše je pro každého křesťana rozhodujícím okamžikem. Pokud někdo nenajde odvahu vydat se na cestu, riskuje, že zůstane divákem vlastní existence a bude žít víru napůl. (Mt 4:12-23)

Slovo vyzývá každého k obrácení, Slovo nás činí zvěstovateli uzdravuje a pozvedává. Je určeno všem. Ježíš chce dosáhnout těch vzdálených. Chce uzdravovat nemocné, zachraňovat hříšníky, shromažďovat ztracené ovce a             pozvednout ty, jejichž srdce je unavené a utlačované. Boží milosrdenství je pro každého.      https://t.co/qwdrSFQGJV

Slovo Boží (SB) vyzývá nás k obrácení. Otřásá námi, znepokojuje nás, podněcuje nás ke změně. Uvrhuje nás do krize, protože „je živý a činný a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč...a soudí myšlenky a úmysly srdce“ (Židům                 4:12).

SB, které je určeno všem a vyzývá nás k obrácení, z nás dělá zvěstovatele. Vtahuje nás do „sítě“ Otcovy lásky a činí z nás apoštoly, pohnuté neutuchající touhou přivést každého, koho potkáme, na loď Království.

Moje myšlenka se obrací k Myanmaru, kde byl vypálen a zničen kostel Nanebevzetí Panny Marie ve vesnici Can Thar.  Modleme se, aby tento konflikt brzy skončil a otevřelo se nové období odpuštění, lásky a míru.

Modleme se, aby násilné činy v Peru ustaly. Vyzývám všechny zúčastněné strany, aby se vydaly cestou dialogu jako bratři jednoho národa při plném respektování lidských práv a právního státu.

V těchto dnech, kdy se zvláště modlíme za plnou jednotu všech křesťanů, prosím, nezapomínejme se modlit za mír pro válkou zmítanou Ukrajinu. Kéž Pán utěšuje a podporuje lidi, kteří tolik trpí!

 

23.1.

Řešením těchto rozdělení je neoponovat druhému člověku, protože neshody generují další neshody. Pravý lék začíná prosbou Boha o mír, smíření, jednotu.

 

24.1.

Všichni jsme povoláni hledat a mluvit pravdu – a dělat to s láskou. https://t.co/PwJoo0RyQx

Dnes více než kdy jindy je pro podporu kultury míru v místech, kde je válka, zásadní mluvit srdcem; otevřít cesty, které umožňují dialog a usmíření v místech, kde zuří nenávist a nepřátelství.

 

25.1.

V těchto měsících jsou lidé Ukrajiny vždy v mých modlitbách. Modlím se s vámi a za vás, drazí bratři a sestry Ukrajiny, za budoucnost #míru, v němž ekonomické a politické zájmy, které vedou k válce, konečně ustoupí dobru lidí.

Být křesťany ve znamení kříže podněcuje všechny věřící v Krista, aby pěstovali společenství na všech úrovních ve jménu Boha, který všechny zahrnuje svým milosrdenstvím.

Pokud po vzoru apoštola Pavla toužíme po tom, aby Boží milost v nás nebyla marná (srov. 1 Kor 15,10), musíme se postavit proti válce, násilí a nespravedlnosti, kdekoli se začnou objevovat .     https://t.co/yytp1t6z9t

Jaká je nejkratší cesta k setkání s Ježíšem? Udělejte ze sebe nouzi. Uvědomte si svou potřebu milosti, svou potřebu odpuštění, svou potřebu radosti. A Ježíš se k tobě přiblíží.

 

26.1.

Ke 100.výročí vyhlášení svatého Františka Saleského, patronem novinářů ....Modleme se, aby novináři byli tímto světcem inspirováni k něžnosti, k hledání a vyprávění pravdy s odvahou a svobodou.

 

27.1.

Vzpomínka na vyhlazení milionů židovských lidí a lidí jiného vyznání nesmí být zapomenuta ani popřena. Žádné bratrství nemůže být, aniž by se nejprve rozptýlily kořeny nenávisti a násilí, které podněcovaly hrůzu holocaustu......Den památky holocaustu

 

28.1.

Jako křesťané musíme skrze naše životy všude vyzařovat krásu Boží lásky. Víra není privilegium, které je třeba si nárokovat, ale dar, který je třeba sdílet.

 

29.1.

„Chudí duchem“ jsou ti, kteří vědí, že se nemohou spolehnout sami na sebe, že nejsou soběstační. Cítí svou potřebu Boha a uznávají každé dobro, které od Něho pochází, jako dar, jako milost.

 

30.1.

Zítra odjedu na apoštolskou cestu do Demokratické republiky Kongo a do Republiky Jižní Súdán. S láskou zdravím ty milované národy, které mě očekávají. Prosím všechny, aby doprovázeli tuto Cestu svými modlitbami.