Biřmování 18.9. 2o22 v 10:00 v Žeranovicích

Biřmování 18.9. 2o22 v 10:00 v Žeranovicích

 • Dopisy ke stažení
  Úvodní setkání 4.9. 2o21

  Osobní seznámení a struktura biřmování. Příprava bude probíhat 1 x za 14 dní.

  1. Modlitba v kostele  17:00
  2. katecheze  17:30
  3. skupinky 18:30

  závěr setkání v 19:00 hod.

 •  
  Víra jako vztah 25.9. 2o21

  katecheze pan farář P.Mgr. Radomír Němeček

 •  
  Boží láska, budování důvěry k Bohu  9.10. 2o21

  katecheze paní katechetka Mgr.Bc.Věra Burešová 

 •  
  Boží Slovo 23.10. 2o21

  katecheze paní katechetka Mgr. Hana Zavadilová  

 •  
  Boží Slovo povolává  6.11. 2o21

  katecheze pan farář P.Mgr. Radomír Němeček 

 •  
  Modlitba 20.11. 2o21

  Adorace v kostele + katecheze pan kaplan z KM P.Mgr. Jiří Orság  + dopis krále pro muže 11 a pro ženy 11

  dopis krále pro muže 12 pro ženy 12

 •  
  Boží království přichází 4.12. 2o21
 •  
  Přijmout Ježíšův styl  8.1. 2o22

  katecheze pan farář + paní katechetka Burešová  

  dopis ke stažení od Krále 16 ( byly rozdány  při katechezi  muži  a ženy   )

  dopis od Krále ke stažení 17  pro muže a pro ženy 

 •  
  Ježíšova oběť  22.1. 2o22

  katecheze P.Mgr. Dominik Kovář, kaplan z Holešova 

  dopis ke stažení od Krále 18 (byly rozdány při katechezi ...muži   a ženy 

 •  
  Ježíš, dobrý pastýř 5.2. 2o22

  katecheze Mgr. Zavadilová, Burešová, pan farář  + úvodní modlitba o 4 základní cnosti

  dopis ke stažení od krále 19 muži + ženy  

  dopis ke stažení od Krále 20 (byly rozdány při katechezi)  muži  a ženy  

  dopis ke stažení od Krále 21 muži     + ženy  

 •  
  Následování Ježíše, část 1     19.2.2o22

  katecheze P. Mgr. František Bezděk ( salesián) z Kroměříže  

  ke stažení dopis od Krále 22 muži + ženy

  ke stažení dopis od krále 23 muži  + ženy  

 •  
  Křesťané ve světě  5.3. 2o22

  katecheze katechetka Mgr. Hana Zavadilová + Mgr.Věra Burešová + pan farář   

  ke stažení dopis od Krále 24 muži + ženy 

 •  
  Následování Ježíše, část 2       19.3. 2022

  Katecheze katechetka Mgr. Hana Zavadilová + Mgr.Věra Burešová + paní Zdena Janochová  

  ke stažení dopis od Krále 25 muži  + ženy  

 •  
  Ctnosti   

  Cnosti jsme probrali při modlitbě 5.2.2o22 .Zde najdete i katechezi o cnostech.

 •  
  Duch svatý   2.4. 2o22

  Katecheze společná katechetky s panem farářem  

  ke stažení dopis od Krále 26 muži  + ženy  

 •  
  Církev   9.4.  2o22

  Katecheze katechetka Tamara Suchánková z Kroměříže  

  ke stažení dopis od Krále 27 muži   a ženy 

 •  
  Církev v Dějinách  23.4. 2o22

  Katecheze P. Mgr. Jan Hrudík z Bystřice pod Hostýnem  

  dopis od Krále ke stažení 28 muži   a ženy  

  Upozorňujeme, že kdo se neúčastní jakéhokoliv setkání je třeba se omluvit a seznámit se s katechezí a s dopisem od Krále  !!!

 •  
  Věda a víra   30.4. 2022

  Katecheze paní katechetka Mgr. Bc. Věra Burešová   

  ( katecheze  byla zpracovaná podle novějších poznatkůdopis od Krále pro muže 29 dopis od krále pro ženy 29

  Upozorňujeme, že kdo se neúčastní jakéhokoliv setkání je třeba se omluvit a seznámit se s katechezí a s dopisem od Krále  !!!

  dopis od Krále pro muže 30        dopis od krále pro ženy 30   

 •  
  Osobní povolání  21.5. 2o22 - Příprava proběhne v Kurovicích od 17:00

  Katecheze manželé Slimaříkovi     

  dopis od krále pro muže 31    a pro ženy 31 

 •  
  Biřmování    28.5. 2o22 - příprava proběhne v Kurovicích od 18:00

  Katecheze pan děkan Jerzy Walczak z Holešova   

  dopis od Krále pro muže 32 a pro ženy 32   

 •  
  Eucharistie   11.6. 2o22 - příprava proběhne v Žeranovicích

  Katechezi bude mít P. ThLic. Mgr. Ladislav Nosek, superior, duchovní správce a rektor baziliky na Sv. Hostýně   

  dopis od krále pro muže 33 dopis od krále pro muže 32    a pro ženy 33 33.biřmování_ž

 •  
  Svátost smíření   25.6. 2o22 - příprava proběhne v Ludslavicích v kostele a pak u paní učitelky Kojecké katecheze na zahradě

  Katecheze P. Mgr. Radomír Němeček   

   

  dopis od krále pro muže 34         a pro ženy 34  

 •  
  Manželství    9.7. 2o22

  Katecheze.....

 •  
  Liturgie, svátosti, křest  23.7. 2o22

  Katecheze.....

 •  
  Církev ve světě    6.8. 2o22

  Katecheze.....

 •  
  Společenská odpovědnost   20.8. 2o22

  Katecheze.......

 •  
  Církev a lidská práva   3.9. 2022

  Doplňte obsah sekce 0, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  Víra se projevuje láskou  10.9.  2022

  Doplňte obsah sekce 1, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  Nácvik + zpověď  17.9.  2022

  Doplňte obsah sekce 2, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  Nadpis sekce 3

  Doplňte obsah sekce 3, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  Nadpis sekce 4

  Doplňte obsah sekce 4, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  O S O B N Í    R O Z H O V O R Y

   

  otevřete tabulku do které se můžete napsát a cokoliv měnit