Biřmování

Biřmování

  • Co je to biřmování
  • K čemu biřmování slouží
  • Kdy proběhlo naposledy a kdy se plánuje další
  • Kdo může svátost biřmování přijmout
  • Jak a komu se přihlásit
  • ------------------------------------------------
věk :  od 15 let
příprava : roční - katecheze 1x za 14 dní
biřmování : buď ve farnosti nebo v jiné farnosti
kmotr: též biřmován

********************************
        Začínáme přípravu od září 2o21