Biřmování

Biřmování

 
INFORMACE PRO BIŘMOVANCE
 
 
Další příprava na biřmování proběhne 23.10. od 17:00 - do 19:00
 
Obvyklý průběh každé sobotní přípravy:

Sraz v 17:00 v kostele před svatostánkem, společná modlitba a zpěv
Katecheze na faře
Diskuze ve skupinkách (s knězem a katechetkami)
Společný závěr a požehnání


MODLITBA ZA BIŘMOVANCE


Duchu Svatý, Tebe nám poslal Ježíš Kristus jako dar věčného Otce k našemu posvěcení a posile v křesťanském životě.
Tvá milost chrání a provází celou církev i naši farnost.
Uděl své dary i našim biřmovancům, aby se dovedli více rozhodnout pro Krista
a chtěli pomáhat budovat a šířit jeho království.
Panno Maria, vypros nám všem, abychom se stali podle tvého vzoru učenlivými žáky ve škole Ducha svatého
a dovedli svou víru vyznávat slovem i životem.
Amen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~