Příběhy, svědectví od lidí

Příběhy, svědectví od lidí

od Terezky 

Tato událost se odehrála asi před 3 měsíci.

Jeli jsme na ranní mši o 1/2 šesté od nás (ze Zdounek). V autobuse seděl páreček. Dle zdání pěkná, obyčejná holka, spíše skromná slečna. Vedle ní seděl chlapec velmi pěkně oblečený a měl kapuci na hlavě, což mne trochu překvapilo. Při pozornějším, nenápadném pohledu jsem zjistila, zřejmě nějakou nemocí nebo po úrazu měl velmi znetvořenou půlku obličeje i celou hlavu. Přesto ti dva, zvláště ten chlapec k té dívce byl velmi, velmi jemný a dotýkal se jí tak, že to vůbec nebylo pohoršující. Moc mi to připomnělo pohádku "Panna a Netvor" modlila jsem se v duchu za ten pár a zvláště za toho chlapce a modlím se i teď, kdykoliv si na ně vzpomenu. Kéž Pán dá, najde se léčba a lékaři, kteří mu pomohou. 

 

 

Svědectví 

Jedna paní říkala, že její manžel je velmi pěkný muž, nevěřící celý život a je schopen se posmívat nebo rýpat  do víry. Ona má víru a P. Ježíš ji čas od času její víru potvrzuje vnitřně  a tak její víra sílí a nikdo ji její víru v Pána nevezme ani její manžel.