Blog - Duchovní slovo

Světlo

Světlo

Spíš. A najednou tě něco vzbudí. Někdo rozsvítil. Co se děje? Kdo uprostřed noci vstal, rozsvítil v ložnici a tím světlem tě vzbudil? A proč to udělal? Je to nepříjemné. Chceš přece spát!

Číst dál
Vánoční rozhovor

Vánoční rozhovor

Číst dál
O dvou jablkách

O dvou jablkách

Když jsem byla malá, maminka mi každý večer vyprávěla pohádky. Nejraději jsem měla právě tuto, O dvou jablkách:

Číst dál
Umění žasnout

Umění žasnout

Co všechno během dne vidíme? Co sledujeme, na co se díváme? 

Slepec Bartimaios zvolal: "Pane, ať vidím." A Ježíš uzdravil jeho slepotu. 

I nás se Ježíš ptá, stejně jako Bartimaia: "Co chceš, abych pro Tebe udělal?"

Číst dál
Jsi hvězda!

Jsi hvězda!

Dívali jste se někdy na oblohu plnou hvězd? Asi ano. Na hvězdárně jsme pozorovali jednu hvězdu nejprve očima a potom jsme se na ni podívali dalekohledem a zjistili, že to jsou vlastně hvězdy dvě, ale tak blízko u sebe, že vypadají jako jedna.

Proč pozorujeme hvězdy v noci? Protože jsou rozeznatelné jen potmě. Ve dne zář hvězd zastíní záře Slunce a žádná z hvězd není vidět, i když tam jsou.

A proč zrovna toto připomínám?

Číst dál
Nebudete-li jako děti...

Nebudete-li jako děti...

Nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království. Tak nám to řekl Pán Ježíš. Co to pro nás ale znamená konkrétně? Máme si snad lehnout zpět do kočárku, nechat se krmit a obskakovat?

Pán Ježíš to myslel duchovně. Jak mít duši jako dítě?

Číst dál
ZMLKNI !  (a dávej pozor)

ZMLKNI ! (a dávej pozor)

řekl Ježíš. Ale v hebrejštině. V Bibli čteme, že Bůh říká: "Ztiš se a slyš" (Dt 27,9) A Ježíšovu výzvu "Bděte" vysvětluje papež František jako "Dávejte pozor. Buďte vnímaví."

Číst dál
Kašli na to?

Kašli na to?

Zas Vánoce? Ach jo. Někdo si povzdechne. Všechno dražší. Zase shon a "nervy v kýblu". Nevím, kam dřív skočit.

"Kdo ví, jak to letos bude."

Číst dál
Nouzový stav???

Nouzový stav???

Je u nás nouze? Cítím se být v nouzi?

Co pro to mohu udělat, aby nouze nebyla?

Číst dál
Modlitba s ikonou

Modlitba s ikonou

Ikona Nejsvětější Trojice

aneb: ŽÍT V DOMĚ LÁSKY

Přední autor duchovní literatury 20.století, Henri Nouwen, napsal knihu "Modlitba s ikonami". Zvláště toto rozjímání je nadmíru aktuální. Zkusme se s ním krátce seznámit.

 

Jak žít uprostřed světa poznamenaného strachem, nenávistí a násilím, a nenechat se tím vším zničit?

 

Ježíš na tuto otázku odpovídá, když se modlí k Otci za své učedníky:

"Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa." (Jan 17,15-16)

Právě v tom spočívá základ duchovního života - žít ve světě, aniž by člověk světu náležel. Naším skutečným domem není dům strachu, ale dům Lásky, kde sídlí Bůh. A právě tento dům Lásky je zobrazen na ikoně Nejsvětější trojice namalované Andrejem Rublevem v roce 1425.

Číst dál
Promluvy našeho papeže

Promluvy našeho papeže

Promluvy papeže Františka

Život jako mše svatá?

Život jako mše svatá?

S dětmi v náboženství jsme skládali a prohlíželi si velice netradiční "misálek" plný obrázků na motivy kněze Tomislava Ivančiče.

Číst dál
Rozhodování

Rozhodování

Skupince dospívajících dětí jsem na začátku setkání řekla:

Číst dál
HLAVU VZHŮRU

HLAVU VZHŮRU

Navštívila jsem svou nejlepší kamarádku. Byla téměř zoufalá:

Číst dál
Uklízeč

Uklízeč

Chodil po ulici a napichoval na klacek odpadky, papírky a nedopalky, které se válely kolem chodníku. Sbíral je do velkého černého pytle. To byla jeho každodenní práce. Lidé, kteří ho míjeli, si ho buď nevšímali anebo se mu vyhýbali. Žádní rodiče si nepřáli, aby jejich dítě "skončilo takhle". Říkali svým dětem: "Uč se, ať nemusíš sbírat odpadky." 

Číst dál