Blog - Duchovní slovo

Evangelium - pondělí 22.6.2o2o

Evangelium - pondělí 22.6.2o2o

Evangelium – Mt 7,1-5

Napřed vyndej ze svého oka trám.

Číst dál
Evangelium a homílie - 1.sv.přijímání 21.6.2o2o

Evangelium a homílie - 1.sv.přijímání 21.6.2o2o

Evangelium – Mt 10,26-33

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo.

Číst dál
Evangelium a homílie - 12.neděle v mezidobí 21.6.2o2o

Evangelium a homílie - 12.neděle v mezidobí 21.6.2o2o

Evangelium – Mt 10,26-33

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo.

Číst dál
Evangelium a kázání - pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 19.6.2o2o

Evangelium a kázání - pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 19.6.2o2o

Evangelium – Mt 11,25-30

Jsem tichý a pokorný srdcem.

Číst dál
Evangelium a kázání - čtvrtek v Ludslavicích 18.6.2o2o

Evangelium a kázání - čtvrtek v Ludslavicích 18.6.2o2o

Evangelium – Mt 6,7-15

Vy se modlete takto.

Číst dál
Evangelium a kázání - středa v Kurovicích 17.6.2o2o

Evangelium a kázání - středa v Kurovicích 17.6.2o2o

Evangelium – Mt 6,1-6.16-18

Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

Číst dál
Evangelium a kázání - pondělí 15.6.2o2o

Evangelium a kázání - pondělí 15.6.2o2o

Evangelium – Mt 5,38-42

Já vám říkám: Neodporujte zlému.

Číst dál
Evangelium a homílie - 11.neděle v mezidobí 14.6.2o2o

Evangelium a homílie - 11.neděle v mezidobí 14.6.2o2o

Evangelium – Mt 9,36 - 10,8

Zavolal dvanáct učedníků a poslal je.

Číst dál
Evangelium a kázání - čtvrtek 11.6.2o2o  Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

Evangelium a kázání - čtvrtek 11.6.2o2o Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

Evangelium – Jan 6,51-58

Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.

Číst dál
EVANGELIUM  a zamyšlení - středa 10.6.2o2o

EVANGELIUM a zamyšlení - středa 10.6.2o2o

Evangelium – Mt 5,17-19

Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.

Číst dál
Evangelium - pondělí 8.6.2o2o

Evangelium - pondělí 8.6.2o2o

Evangelium – Mt 5,1-12

Blahoslavení chudí v duchu.

Číst dál
Evangelium a pastýřský list - Slavnost Nejsvětější Trojice 7.6.2o2o

Evangelium a pastýřský list - Slavnost Nejsvětější Trojice 7.6.2o2o

Evangelium – Jan 3,16-18

Bůh poslal svého Syna, aby svět byl skrze něho spasen.

Číst dál
Evangelium - pátek 5.6.2o2o

Evangelium - pátek 5.6.2o2o

Evangelium – Mk 12,35-37

Jak mohou tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův?

Číst dál
Evangelium - pondělí 1.6.2o2o

Evangelium - pondělí 1.6.2o2o

Památka Panny Marie, Matky církve

Pondělí po Seslání Ducha Svatého

Evangelium – Jan 19,25-34 (vlastní)

To je tvůj syn. To je tvá matka.

Číst dál
Evangelium Slavnosti seslání Ducha Svatého - neděle 31.5. 2o2o

Evangelium Slavnosti seslání Ducha Svatého - neděle 31.5. 2o2o

Číst dál