Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

K rozjímání 

Čím víc se blíží Ježíšova „hodina“, tím jasněji mluví o svém Otci. Na kříži pak slova zcela umlknou a zůstane pouze vrcholný důkaz Otcovy lásky. Farizeové ještě koumají, diskutují jsou zákeřní. Ale již není čas k teoretizování. Je třeba praticky se projevit. Ježíš neodsuzuje, ale jde cestou milosrdné lásky, kterou mu ukazuje Otec a která se projeví na ženě.  Je čas rozhodnout se: Pro Ježíše, nebo proti němu. Třetí možnost neexistuje.