Ano?

Co byste radili člověku, který stojí před opravdu závažným rozhodnutím, které ovlivní nejen jeho samotného, jeho rodinu, ale i široké okolí?

Pravděpodobně, že má dost dlouho přemýšlet, uvažovat pro a proti, správně posuzovat okolnosti, výhody a nevýhody, popřípadě poprosit odborníky o radu…

A přesto: Rozhodnutí, které ovlivnilo celý svět, se událo v několika minutách, možná vteřinách. Čisté srdce nepotřebuje vážit jak na vahách všechny důsledky možných rozhodnutí, protože stejně žádný člověk do budoucnosti nevidí. Nikdo nemůže vědět, co jeho rozhodnutí přinese. Ale můžeme důvěřovat.

Můžeme důvěřovat tomu, že když máme čisté srdce, Bůh nám ukazuje cestu. Stačí ji jen přijmout. Stačí mu říct své ANO.

Maria nás učí přijímat.

Dítě nerozhoduje. Dítě má poslouchat, přijímat. Dítě je bezbranné. A také bezstarostné a veselé. Svatý Petr ve svém listu píše:  „Všechnu svou starost vložte na Něj, neboť Mu na vás záleží.“ (1.Petr 5,7) Jsme takové děti Boží?

Mariino ANO je v protikladu s obvyklým chováním v dnešním světě. Lidé například dlouho rozvažují nad rozhodnutím slíbit si lásku, úctu a věrnost až do smrti. Panuje kult rozumu, vědy, racionality, chytrosti. Ale Boží moudrost je jiná než lidský rozum a uvažování. Boží moudrost jej přesahuje. Boží moudrost ukazuje člověku, že člověk stejně vůbec nic neví. Boží moudrost ukazuje člověku, že je malý a slabý. Boží moudrost ukazuje člověku, že se může stát užitečným a dobrým jedině tehdy, pokud se odevzdá. Pokud odevzdaně odpoví Bohu ANO.

Ať už se stane cokoli, ať se na mě okolí dívá jakkoli, stále ve svém srdci opakuji Bohu své ANO. Ať se mi stane podle Tvé vůle.