Slova svatého evangelia podle Matouše.

Za Ježíšem šli dva slepci a hlasitě volali: "Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Jak vešel do domu, přišli ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že mám takovou moc?" Odpověděli mu: "Ano, Pane." Dotkl se tedy jejich očí a řekl: "Ať se vám stane, jak věříte." I otevřely se jim oči. Ježíš jim důrazně nařídil: "Ale ať se to nikdo nedoví!" Oni však odešli a rozhlásili to po celém tom kraji.

 

 

 

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - ZDE nebo tady

Mše sv. je obětována Za zemřelého Jaroslava Odstrčila a duše v očistci s prosbou ochrany Pany Marie pro živou rodinu Odstrčilovu.