Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!"

Homílie:

1.neděle adventní 2020 ....29.11.

Doba advetní o 1.neděli má v sobě ještě apokalyptický ráz, jenž jsme slyšeli, již dost četně, v závěru liturgického mezidobí.
Evangelium začíná a končím imperativem Bděte ! Pokud jsme slyšeli co Pán říká v evangeliu, tak nás upozorňuje nato, že příjde nečekaně. To by asi nevadilo, pokud služebníci budou čilí, tak nečekaný příchod není problém. Ale On tam říká, že problém je v okamžiku, kdy Pán přichází nečekaně a služebníci spí. Je to samozřejmě podobné, říká Ježíš, tou realitou o které mluví je že nevíme kdy příjde poslední den. Tady ten text nevyznívá moc dobře vůči nám. 
Ovšem máme si uvědomit jednu základní věc. Ježíš nepřichází jako posel zkázy ale jako posel spásy. Otec jej poslal jako nejvíce milující bytost do tohoto světa v malém dítěti. Staral se o něj a vedl ho na každém kroku jako dítě, jako svého Syna. Činil skrze něj jen dobro a zázraky. Pomáhal lidem, uzdravoval je, osvobozoval,miloval je. Žádný člověk nemohl v jeho době říci, že tomu tak nebylo. Byl milosrdný k největším hříšníkům, tam kde selhávali představitelé židovského národa. A tento Otec nám dává konkrétní bod jistoty do budoucna, že jeho Syn jednou příjde viditelně na tento svět, aby dokončil spásu, čili záchranu lidí, těch kteří v něj věřili a žili podle této víry. 
J.H.Newman píše,že máme být na stráži a čekat na přítele,který má zpoždění. Víte, co to znamená s úzkostí jej očekávat, když nevíte, co se vlastně stalo ? Bdít s Kristem to je obdobné. Znamená to dívat se dopředu aniž ale zapomínáme na to, co se stalo v minulosti. Být bdělí znamená, neustále obnovovat v našem životě Kristovo utrpení a agonii, s radostí si obléci šat ponížení, který si dříve než my oblékl Kristus. Příjde tak, jak řekl.

Narozdíl od nás, kteří nevíme jaký bude vůbec závěr mého života, tak Ježíš nám řekl jaký bude závěr z jeho strany vůči nám. A pokud se nedožijeme jeho druhého příchodu, tak se určitě dožijeme toho, že si pro nás příjde - jako Spasitel světa

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - zde nabo klikni tady

Mše sv.je obětována Za živé i † farníky