Až nebude už dušiček,

zhasnou plameny svíček

a hroby zas budou samy.

 

Až lidé ve své samotě

poznají, že jsou v nahotě

a oblečou se modlitbami,

 

nebe zaburácí

radostnou oslavou

a otevřou se hroby.