Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš se rozhlédl a pozoroval, jak bohatí dávají do chrámové pokladnice své dary. Spatřil také jednu chudou vdovu, jak tam dala dvě drobné mince, a řekl: „Opravdu, to vám říkám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Ti všichni totiž dali darem něco ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala všechno, co měla na živobytí.“

 

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - zde nebo tady

Mše sv. je obětována Za + Františka Žůrka, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.