Kdo je chudý, žebrá,

stojí u plotu.

Potřebuje druhé lidi

k životu.

 

Kdo je chudý v duchu

žízní po Tobě,

nemá pýchy ani trochu,

žije v porobě.

 

Chudí v duchu jako Ježíš

„Žízním“ volají.

Touží, by jim druzí lidé

srdce podali.