Dnešní svět již na službu zapomíná. Víc se mluví o právech, seberealizaci, mzdě... a nemluví se o oddanosti, věrnosti, oběti a službě. O oddaných služebnících svých pánů se dozvídáme dnes již jen z historických pramenů - například v roce 1880 tvořily služky téměř 45 procent obyvatelek Prahy. I moje prapratetička obětavě a nezištně sloužila od mládí až do stáří v jedné rodině a máme po ní od této rodiny obraz s poděkováním, který dostala od nich na památku jako výraz vděčnosti. Rodinné služebné zůstávaly svobodné. Neměly ani žádné jmění.

A přece Ježíš říká: "... kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej” (Mt 16, 25)

Někdo si myslí, že má život ve svých rukou. A pak přijde nečekaná událost, zrada či nemoc, a člověk si často neví sám se svým životem rady. Příliš se upnul na to, že svou identitu, svůj život, budoval na něčem, co není stabilní.

A je něco na světě vůbec stabilní? Jediná jistota v životě je: Jsem Boží dítě. Bůh mě miluje.

Není tedy lepší zapomenout na své plány, prestiž, peníze a kdoví co ještě? A každý nový den přijímat z Božích dlaní jako DAR a každé ráno říci:

Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova.

Přijímám dobré i to, co se mi nelíbí. Věřím Ti, Bože.

Budu se snažit Ti sloužit a milovat druhé bez nároku na odplatu

 

A ještě poznámka "pod čarou" na závěr: Skauting je postavený na třech pilířích:

Služba Bohu (sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce)

Služba bližním (duší i tělem být připraven pomáhat)

Služba sobě (plnit povinnosti vlastní)

Toto slibuje na svou čest každý skaut.

Heslo skautů a skautek ("roverů - poutníků" od věku 15 let) je : "Sloužím".

Nebyla tedy Panna Maria vlastně první skautkou?