živé vysílání : Adorace  od 16:00 - do 17:00 a mše sv. od 17:10 - zde nebo tady

Mše sv.je obětována Za Boženu a Vavřince Klimkovy, za Marii a Antonína Pavlíčkovy, za Miroslava Navrátila, za Libuši a Františka Konečných a živou rodinu.