ZÁZNAM 

Mše sv je obětována na smír NSJ a NSPM + modlitba růžence + 15 minutové rozjímání