ZÁZNAM   

Mše sv. je obětována Za † Josefa Janečku,2 rodiče, živou rodinu a duše v očistci.