Máš své místo na spaní,
svůj polštář a spoustu věcí,
avšak blahoslavení,
co řeknou: Já víc nechci.
Ti, co si nestěžují na osud,
třebaže si s nimi nehrál,
či nesou plody svého hříchu,
a statečně a lépe žijí dál.
Blahoslavení chudí v duchu
a bohatí v srdci,
ti, co neschovají pod duchnu
svou lásku a svůj soucit.
Blahoslavení, kdo se rozdělí
třeba i s místem na spaní.
Blahoslavení, kdo cesty hledají
tam, kde ostatní je radši neznají