ZÁZNAM   ⇓

Mše sv. byla obětována Za+ Josefa Zaorála, 2 rodiče a duše v očistci