Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct (apoštolů) a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly ze svého majetku.

Kázání :

Vidíme zde plastický obraz Ježíšovy doby, jenž kráčí od města k městu nebo od vesnice k vesnici a hlásá evangelium. Lukáš poznamenává, že s ním bylo 12 apoštolů a uzdravené ženy, jenž se staraly o muže ze svého majetku. Pán měl jako by ideální podmínky pro hlásání. Přitom všechny vyučoval, aby věděli až budou hlásat sami. Jedinečné zde bylo postavení žen. V židovské společnosti se starali jen o rodinu. Neměli přístup vůbec nikde a k ničemu. Kdežto Ježíš dává ženám velké postavení a privilegia a vážnost. Nepodílí se jen na chodu rodiny a vytváření domova ale mají nezastupitelné místo při evangelizaci, kterou Ježíš koná.Ony se staraly o něj a další ze svého majetku. Možná dnes chybí evangelizaci tento aspekt. To je velká a vznešená úloha, kterou jím Pán dal. Maria je nazývána hvězdou evangelizace.