ZÁZNAM - 24.neděle v mezidobí

Mše sv.byla obětována za zemřelé Františka a Ludmilu Bednaříkovy, živou rodinu a duše v očistci.