ZÁZNAM 

Mše sv. byla obětována Za Ladislava Konečného, za živou a zemřelou rodinu.