ZÁZNAM  ⇓

Mše sv. je obětována Za živé i † farníky