ZÁZNAM - první SOBOTA 5.9.2o2o

Mše sv. je obětována na Smír NSJ a NSPM + modlitba růžence + 15 minutové rozjímání