ZÁZNAM 

Mše sv bude obětována Za + Annu Macíkovou, rodiče a živou rodinu