ZÁZNAM

Mše sv.byla obětována: Za Marii a Josefa Langerovy, dvoje rodiče, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu.