ZÁZNAM -  

Mše sv.byla obětována Za + P.Jana Rašku, všechny živé i + kněze, kteří působili v naší farnosti