ZÁZNAM 

Mše sv.byla obětována za † Moniku Kmeťovu a duše v očistci.