ZÁZNAM 

Mše sv.byla obětována Za živé i † farníky