ZÁZNAM vysílání


Mše sv. byla obětována Za živou a zemřelou rodinu Zapletalovu , Kubáčkovu, Jančovu a za dar zdraví