Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

Homílie :

Včera v sobotu jsme slyšeli evangelium jak král Herodes nechal stít Janovi hlavu.Tak si to přála Herodiada. Učedníci pohřbili Janovo tělo a řekli to Ježíšovi. Dnešní evangelium navazuje na tuto událost. Ježíše ta zpráva zasáhla a proto odešel na opuštěné místo. Potřeboval čas, aby se vyrovnal se zprávou o smrti svého příbuzného a předchůdce. O těchto okamžicích, kdy Ježíš byl sám na opuštěných místech nevíme v evangeliu vůbec nic. Ale rozhodně můžeme říci, že nad celou událostí přemýšlel a modlil k Otci a odevzdával Otci, to co se stalo. Určitě by mohl Jana vzkřísit, kdyby chtěl, ale On je tu proto, aby plnil vůli svého Otce a né vůli svou. Za další vidíme, že Herodes by s tím neměl problém, protože tvrdil, že Ježíš, to je Jan Křtitel, který vstal zmrtvých a teď v něm působí zázračné síly. Určitě Otec Ježíše potěšil, protože Jan šel přímo do nebe a v Ježíšovi působily zázračné síly jak uvádí zpráva, když uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. A pak se stalo, že zázračně rozmnožil pět chlebů a 2 ryby pro 5000 mužů, kromě žen a dětí. 

Rád bych se v této souvislosti zmínil jen opravdu stručně o eucharistickém zázraku v Buenos Aires, kde byl papež biskupem.Kněz v jednom kostele r. 1992 našel 2 úlomky hostie. Podle zavedené praxe je dal do vody k rozpuštění. Pokud se rozpustí, tak mizí přítomnost Krista ve sv.hostii. Oni se nerozpustili, ale z červenaly jako krev. O 4 roky později 1996 jedna žena upozornila kněze, že v zadní části kostela našla hostii. Ten ji dal opět do misky s vodou a do svatostánku. Hostie se opět nerozpustila, ale změnila se v krvácející tkáň. Byl o tom informován místní biskup, kterým byl Bergolio, současný papež. Ten vše z dokumentoval a poslal do Říma a dal podnět k hlubšímu věděckému bádání. Zjistilo se, že se jedná o stejnou krev, jenž je i na turínském plátně nebo v Italském Lancianu. Krev patří do krevní skupiny Ab Rh+. Jedná se o lidskou krev s genetickým kódem DNA. Krev pochází od jednoho muže ze srdečního svalu, jde o levou komoru blízko chlopně. Laboratoř zjistila, že tkáň má vlastnost dosud žijícího člověka s pulsujícímu srdečními buňkami i přesto, že byla tato tkáň uchovávána několik let a měla by být dávno mrtvá. 

Tuto zprávu včera zveřejnil Vatikán a i když se ještě nevyjádřil k pravosti eucharistického zázraku v Buenos Aires odkazuje totiž k mnohem většímu zázraku, než který se stal v evangeliu, to byla předchuť, který se denně odehrává v naších kostelích a při němž se chléb a víno proměňuje v živé Kristovo Tělo a Krev.