ZÁZNAM 

Mše sv. o první sobotě v měsíci byla v 7:30 hod.

Obětována:   na Smír NSJ a NSPM