ZÁZNAM 

Mše sv.byla ráno v 8:00 hod.

Obětována: Za živé i † farníky