ZÁZNAM    ⇓

Mše sv. byla v neděli ráno v 8:00 hod.

Obětována: Za zemřelé rodiče Marii a Miloslava Andrýskovy, dvoje rodiče a živou rodinu .