ZÁZNAM vysílání 

Mše sv.byla 17:10

Obětována: Za + Zdeňka Adamíka, sestru, 2 rodiče a duše v očistci