ZÁZNAM vysílání 

Mše sv. bude ráno v 8:00 hod.

Obětovaná: Za živé i † farníky