ZÁZNAM vysílání 

Mše sv. byla v 17:10

Obětována : Za Ludmilu Gábovu, dva syny, Petra a Radka a rodiče Gábovy.