ZÁZNAM vysílání 

Mše sv. byla ráno v 8:00

Obětována : Za Jaroslava Petráše,dvoje rodiče,duše v očistci a s prosbou o ochranu Boží pro celou rodinu.