ZÁZNAM vysílání    ⇓

Mše sv. byla v 17:10

Obětována : Za† rodinu Darebnikovu,Zonygovu,Novákovu a duše v očistci, s prosbou za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu.