ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - zde nebo

Mše sv. bude v 17:10

Obětována : Za zemřelého Františka Zívalíka, rodiče Minaříkovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu