ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ zde nebo

Mše sv. bude v 17:10

Obětována : Za Marii a Františka Janálovy, Marii a Josefa Kučerovy, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie a za živou rodinu.