Kniha Jáchym a desatero autorky Brigitte Endresové vypráví události z rodiny, ze vztahů s kamarády, z kroužků i ze školy, které by se mohly stát všem dětem. Avšak Jáchymův dědeček Karel vnese do všech událostí jakési světlo - "návod na šťastný život", jak říká desateru Božích přikázání, srozumitelnou formou je při různých příležitostech převypráví svému vnukovi. Ten pochopí, že jeho model letadla by také nelétal, kdyby ho s dědečkem nestavěl podle návodu. Tyto příběhy jistě i mnohým dospělým osvětlí, co jednotlivá přikázání vůbec konkrétně do důsledků znamenají v našem každodenním životě: Že například "nesesmilníš" vlastně znamená "nezklameš důvěru" nebo že "nezabiješ" znamená "nepoužívej násilí, násilí zabíjí lásku". A oblíbené bude určitě 4.příkázání: "Oplať rodičům každou kapku lásky, kterou ti dali."

Další kniha s názvem Lžička medu - cesta k prvnímu svatému přijímání autorky Lene Mayer-Skumanz popisuje život dětí v jedné třídě, která se připravuje na první svaté přijímání. Zobrazuje realitu, jaká je v současné době - některé dítě je z rozvedené rodiny, jiné vychovává jen babička s dědečkem a otce nezná, další má nevlastního otce, maminka dalšího dítěte je bývalá katechetka, která pomlouvá současnou katechetku i všechny ostatní rodiče a lidi okolo, další dítě se nechce připravovat, má nevěřící rodiče, ale kvůli babičce "musí", a jsou zde samozřejmě i děti z křesťanských rodin, které zase řeší problémy se svými sourozenci a kamarády, občas i s nechápajícími rodiči. V příběhu dětí se hovoří o tom, co probírají hodinách náboženství i při katechezích na faře, jak si občas si z toho i něco vtipného odnesou a rodiče se pak doma diví. A také kniha vypráví o tom, jak děti prožívají svůj volný čas, svá kamarádství i neshody a svůj vnitřní život, svá tajemství. Nechybí ani pohled Pána Boha, který se jakoby na všecko dívá, pozoruje, povzbuzuje, vede a radí... Kniha poté i vtipně popisuje reálné zmatky kolem samotné přípravy na první svaté přijímání a ukazuje, že i když všechno neprobíhá podle našeho lidského plánu a ani třeba podle našich dobrých předsevzetí, Pán Bůh má s každým svůj plán spásy, a ten uskuteční. Ukazuje, jak přes všechny naše lidské slabosti a zmatky si nás Pán Bůh s velikou bezpodmínečnou láskou vede k sobě, a to je myslím nejdůležitější zjištění, které si děti z této knihy mohou odnést. To, že každý je Pánem Bohem stejně milovaný, stejně drahocenný.