Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko a zub za zub.' Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej."

Kázání : 

Ve SZ plátil zákon odplaty, jak jsme slyšeli citovat Ježíše, oko za oko zub za zub. Ale já vam říkám, je upozornění na něco nového co přichází s Ježíšem. On ruší zákon odplaty.

Sv.Jeroným říká, v zákoně platí trest, v evangeliu milost. V zákoně se trestá vina, kdežto Ježíš v evangeliu odstraňuje kořen hříchu.  Ježíš ted učí, abychom byli shovívaví a tomu, kdo nás vystaví nějaké zkoušce, nebyli pomstychtiví ale uvědomili si, že takto se přetne spirála hrubosti,násili,zla.

Sv.Jan Zlatoústý píše:"Hle, toto je na našich přikázáních skvělé,zatímco nás přesvědčují, abychom snášeli zlo, současně vyučují toho, kdo se prohřešuje proti lásce, ve cnosti a moudrosti, když vidí naše zdrženlivé a velkorysé chování. Kristus si přeje, aby jeho učedníci byli jako sůl, která konzervuje sama sebe a udržuje také jiné látky, s nimiž se smíchá."