ZÁZNAM VYSÍLÁNÍ   

 

Mše sv.byla ráno v 8:00

Obětována : Za živé i † farníky