Věčným snem každého skladatelů je vytvořit dokonalé dílo. Dílo, které by přežilo změny hudebního vkusu posluchačů i experimentální vrtochy hudebníků. Dílo, které by se stalo skladatelovou závětí lidstvu… A tak čekají na inspiraci. Na Múzu. Na cokoliv…

   Slavných skladatelů je spousta. Známých děl hromada. Ale skutečných "hudebních závětí" je opravdu málo…

   Giovanni Battista Pergolesi  se narodil  v roce 1710 v italském městě Jesi poblíž Ancony. Už od mládí projevoval nadání, díky kterému dosáhl výtečného hudebního vzdělání. Už v mládí proslul jako tvůrce nového typu opery - tzv. italské opery buffo - komické opery. Díla u něj objednávali bohatí šlechticové, představení s jeho hudbou byla pravidelně vyprodána… Ale pořád to nebylo ono. Pergolesi toužil po dokonalém díle - takovém, kdy hudba a text by byly v absolutní jednotě… Marně. A čas byl proti němu…

   Giovanni Battista byl nemocný. V roce 1736, na vrcholu slávy a úspěchu, se náhle cítil slabý. Kašlal krev. Diagnóza - tuberkulóza.  Pergolesi cítil, že je konec.

   Uchýlil se do františkánského kláštera v Puzzuoli. Lékaři mu důrazně doporučili odpočinek. Jinak pro něj v té době nemohli mnoho udělat… Ale Pergolesi, přes silné záchvaty, pracoval. Neustále. Ve dne, v noci. Cítil, že píše svá poslední díla, a nepřestával. Během pár dní napsal kantátu Orfeo - o legendárním antickém pěvci. Skvělá, ale Pergolesi nebyl spokojený.

   Hledal námět, který by se stal jeho "závětí". A pak… Neapolský chrám St. Luigi potřeboval novou kompozici pro obřady Velkého Pátku. A Pergolesi už věděl…

   Sekvence Stabat Mater byla zhudebněna mnoha skladateli. Většinou to jsou zdobná a velkolepá díla. Velké orchestrální obsazení, osmihlasé sbory…

   Už v tom je Pergolesiho  Stabat Mater jiné. Je určeno pro soprán, alt a orchestr. Naprosto jednoduchá instrumentace, dialogy sopránu i altu a "nezdobné" vedení harmonie vytvářejí neustálé napětí. Nepoužívá zažité postupy. Opouští barokní "škatulku". Je nad-stylová a v pravém smyslu slova nad-časová. A text… V literatuře neexistuje báseň, která by lépe vystihovala prostou lidskou bolest matky nad ztrátou svého dítěte.

   Není žádné jiné dílo, kde by došlo k tak dokonalému spojení hudby a textu. Skladbu psal Pergolesi několik dní a nocí. Nemohl přestat. Jakoby kolem něj proudil vítr inspirace. Stačilo nechat se vést tím vichrem…

    Několik dní po dokončení skladby Pergolesi zemřel…