I svatý Pavel přirovnává život k závodu, ve kterém "běžíme", abychom získali život věčný. Ale když prosí Krista, aby ho zbavil nemoci, že by jako zdravý toho mohl vykonat víc, Ježíš odpovídá: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti“ (2 Kor 12,9).

Ježíš totiž vůbec "netlačí" na výkon. Jak to? 

Boží věci nejsou sport. Nejsou odměna za výkon. Boží věci jsou DAR. Dar z Lásky. Copak dobří rodiče například odepřou dárek nebo dort k narozeninám dítěti, protože je zrovna nemocné anebo protože mělo chyby v diktátu? Dobří rodiče dítě milují, vedou... a obdarovávají. Stejně to s námi dělá Bůh. 

A nám stačí chovat se jako jeho DĚTI. Rozbalit dárky od Něj. Radovat se z nich. Důvěřovat Mu bezmezně. Obejmout Ho. Poprosit ho o pomoc, když se nám něco nedaří. Přijmout to, že jsme slabí. Protože On byl na kříži ještě slabší. 

Jak je to tedy s těmi dary Ducha svatého? Ono je to stejně nepřesně řečeno: DAR. My si pod tím představíme zřejmě dárek jen pro nás. Ale Bůh tvoří Lásku ve společenství. Dar Ducha svatého nejsou vlastně dary pro nás, ale pro RADOST A SLUŽBU DRUHÝM. Když rodiče dají dítěti k narozeninám dort, také předpokládají, že ho nesní samo, ale s ostatními. Šéf firmy dá zaměstnancům nářadí a pracovní oblečení proto, aby mohli pro něho pracovat. A stejně tak i Bůh nám dává dary, abychom mohli pracovat pro Něj - šířit Jeho Lásku. Takže dá někomu dar POVZBUZUJÍCÍHO SLOVA a RADY pro druhé, někomu dar CITLIVÉHO NAPOMÍNÁNÍ nebo dar SÍLY KE SLUŽBĚ DRUHÝM, jinému třeba dar MOUDROSTI k vedení rodiny nebo společenství. Dalším dá třeba dar HLUBŠÍ MODLITBY anebo POROZUMĚNÍ PÍSMU SVATÉMU. 

Teď už jistě chápete, že tyto dary nejsou za odměnu. Ale člověk se samozřejmě musí s Dárcem nějakým způsobem setkat. A právě to, aby se setkal, a aby ty "dary" uviděl a přijal, slouží příprava (četba, katecheze, modlitba, mše svatá, zpověď...). 

Takže shrnutí:

1) Rozhodli jste se, že chcete pracovat ve "firmě Šíření Lásky" Pána Boha. (= Stali jste se jeho dětmi při křtu.)

2) Už jste mluvili s "šéfem" (v modlitbě, při Eucharistii) a seznámili jste se s "bezpečností práce" což je desatero Božích přikázání.

3) Dostanete potřebné "vybavení" pro práci (= dary Ducha svatého).

Pokud máte pocit, že vám potřebná výbava k nějaké práci schází, tak tuto práci asi nemáte dělat. Soustřeďte se na to, k čemu vám dal "šéf" potřebné vybavení.

ALE: Pokud vám "šéf" oznámí, že máte dělat ještě něco jiného, třeba i neznámého, odpovězte "ANO". A posléze vám potřebné vybavení dá! (Z vlastní zkušenosti vím, že dá, o co si řeknete.)