1. MANŽELSTVÍ POTŘEBUJE KOMUNIKACI  "Manželé, važte si svých žen. Nemáte doma robota. Vaše manželka potřebuje něhu, lásku, porozumění a popovídání." Toto řekl v Kurovicích při kázání v neděli 17.7. 2022 otec Jiří Orság. Připomněl to, že svatá Kunhuta a svatý Jindřich spolu MLUVILI. Táhli za jeden provaz. A snad i proto dokázali spolu vládnout, když se Jindřich stal císařem. Manželka mu stála po boku. Rozhodla se "být jeho strážným andělem" (Nebylo to jednoduché. Vidíme to i v dnešní době, že pokud jeden z manželů dosáhne vysokého postu, tak se většinou rozvedou.) A ještě jeden fakt potvrzuje, že se Jindřich dokázal nejen s manželkou na všem domluvit a nehádat se - dokázal se totiž domluvit i s francouzským králem, který stál proti Jindřichovi na druhé straně řeky Mosely, s vojskem připraveným k boji. Jindřich řeku s několika svým přáteli přeplaval , s nepřátelským králem se domluvil a ke krveprolití vůbec nedošlo. Jindřich žil podle Biblického verše: "Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě..." (Mt 5,25)
  2. MANŽELSTVÍ POTŘEBUJE POSLUŠNOST "Často manželka něco říká muži a on ji neposlechne, a pak zjistí, že měla pravdu. Je to dar od Pána Boha, že se manželé mají poslouchat." říkal minulou neděli v Kurovickém kostele otec Jiří a mnoho manželů se usmívalo. Kunhuta například Jindřichovi radila, které zbožné biskupy má dosazovat na biskupský stolec. Ale platí to i naopak. Kunhuta poslechla Jindřicha a podrobila se soudu. Svědectví o poslušnosti v manželství nám sdělila i paní Marie: V osmém měsíci těhotenství jela vyřizovat pracovní záležitosti a ještě navštívit tetu, i když jí manžel říkal, ať už večer nikam nejezdí a vyřídí to až ráno. Marie litovala, že ho ten večer neposlechla - měla autohavárii. Naštěstí zničila jen auto a děťátko i ona zůstali zdraví. Od té doby ví, že manželům Pán Bůh dává své rady, aby poslouchali jeden druhého. 
  3. MANŽELSTVÍ POTŘEBUJE ODPOUŠTĚT Jindřichovi jeho příbuzní nepřáli císařský titul. Musel se potýkat s nepřízní nejen politiků, znesvářených rodů, příbuzných, ale i biskupů. Přemýšleli, jak by mu uškodili a titulu ho zbavili. A stalo se, že se svými pomluvami dotkli místa, které Jindřicha skutečně vnitřně zasáhlo - mezi lidem se rozšířilo, že je Kunhuta Jindřichovi nevěrná. Císař Jindřich se velice znepokojil - šlo o čest jeho i čest císařovny, která teď vzbuzovala veřejné pohoršení. Nechal ji podrobit se soudu. Předtím však přijala Tělo Páně společně s Jindřichem. Jaká to pro Kunhutu musela být strašná chvíle, když obviněná stála před zraky spousty lidí. Potupena stála před těmi, kterým předtím pomáhala. Když nakonec vyšla najevo její nevina, manžel - císař, se jí veřejně omluvil, odprosil ji jménem všech lidí za podezření vůči ní. A ona všem z celého srdce odpustila. A co my? Možná máme kolikrát problém skutečně odpustit mnohem menší věci.
  4. MANŽELSTVÍ POTŘEBUJE DŮVĚŘOVAT KRISTU Kunhuta se vůbec nechtěla vdávat. Dala Bohu slib celoživotního panenství. Nicméně vdát se z tehdejších rodinných důvodů musela. Důvěřovala Jindřichovi a o tomto slibu mu ještě před svatbou řekla. Setkala se s porozuměním - také Jindřich chtěl sloužit jen Bohu. Na znamení toho daroval Kunhutě vzácný kříž. Ten jim připomínal, že jejich život je postaven jen a jen na kříži Pána Ježíše.  Důvěřovali Pánu Ježíši a tento slib nikdy neporušili. Měli specifické poslání. Jiné než ostatní manželství, která slouží k předávání života svým dětem. Svatí Jindřich a Kunhuta budovali domy křesťanské lásky, kláštěry i chrámy. A Bůh jim dal vyjímečný dar celibátu v manželství. SVATÁ KUNHUTO A SVATÝ JINDŘICHU, PROVÁZEJTE VŠECHNA MANŽELSTVÍ A POMÁHEJTE NÉST MANŽELŮM VŠECHNY JEJICH KŘÍŽE S LÁSKOU JEŽÍŠOVOU.